Kalkulator wilgotności bezwzględnej powietrza i temperatury punktu rosy

Wilgotność względna powietrza:
Temperatura powietrza:

Wilgotność bezwzglęgna powietrza:

Temperatura punktu rosy: