Ronter

Kalkulator wilgotności bezwzględnej powietrza i temperatury punktu rosy

Wilgotność względna powietrza:
Temperatura powietrza:

Wilgotność bezwzglęgna powietrza:

Temperatura punktu rosy:

Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1 m³, wyrażona w gramach [g/m³]. Wilgotność bezwzględna pary wodnej nazywana jest także gęstością bezwzględną pary wodnej.
Źródło: Wikipedia

Temperatura punktu rosy – temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania się gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów, również przy określonym składzie. Rozpatrywany składnik gazu (np. para wodna) ma w danej temperaturze ciśnienie parcjalne równe ciśnieniu pary nasyconej tego składnika w temperaturze punktu rosy.
Źródło: Wikipedia

Wyniki na stronie mają charakter orientacyjny.